Sign In

Aurland kommune overtok bruka på gnr. 33 på Otternes i 1987. I avtalen som overtakinga byggjer på, tek kommunen òg på seg ansvaret med å setja bygningane i stand, og i tillegg stå for det framtidige vedlikehaldet.

Location

Only guests who have booked can leave a review.

Message Vendor

    Preferred contact method